زبان‌های چین

زبان‌های چین (انگلیسی: Languages of China) زبان‌هایی است که در چین صحبت می‌شود. زبان غالب در چین که به هفت گروه زبان اصلی (که به دلایل سیاسی به عنوان لهجه تقسیم‌بندی می‌شوند) تقسیم می‌شود، به عنوان هانیو (چینی ساده شده: 汉语؛ چینی سنتی: 漢語؛ پینین: هاننی) شناخته می‌شود و به عنوان یک رشته علمی مجزا در چین در نظر گرفته شده و مطالعه می‌شود. هانیو یا زبان هان، هشت گونه اصلی را شامل می‌شود که از نظر ساخت‌شناسی واژگانی و آوایی از یکدیگر به حدی متفاوت هستند که اغلب از نظر متقابل برای گویشوران خود غیرقابل درک خواهند بود شبیه زبان انگلیسی و زبان آلمانی یا زبان دانمارکی. زبان‌هایی که بیشتر مورد مطالعه و پشتیبانی دولت قرار گرفته‌اند شامل زبان چینی، زبان مغولی، زبان تبتی، زبان اویغوری و زبان ژوانگ است. چین ۳۰۲ زبان زنده دارد که در اتنولوگ ذکر شده‌است. بر اساس برآوردها در سال ۲۰۱۰ میلادی ۹۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۳۴۰ میلیون نفری چین به گونه‌های مختلف زبان ماندارین به عنوان زبان اول صحبت می‌کنند که در حدود ۷۱ درصد جمعیت این کشور می‌باشند.

زبان‌های چین
Historical distribution map of linguistic groups in Greater China
رسمیStandard Mandarin, Cantonese (Hong Kong and Macau), Portuguese (Macau), English (Hong Kong), Mongolian (Inner Mongolia, Haixi in Qinghai, Bayingolin and Bortala in Xinjiang), Korean (Yanbian in Jilin), Tibetan (Tibet, Qinghai), Uyghur (Xinjiang), Zhuang (Guangxi, Wenshan in Yunnan), Kazakh (Ili in Xinjiang), Yi (Liangshan in Sichuan, Chuxiong and Honghe in Yunnan)
ملیStandard Mandarin
بومیAchang, Ai-Cham, Akha, Amis, Atayal, Ayi, Äynu, Babuza, Bai, Baima, Basay, Blang, Bonan, Bunun, Buyang, Buyei, Daur, De'ang, Daerung, Dong, Dongxiang, E, Chinese Pidgin English, Ersu, Evenki, Fuyü Gïrgïs , Gelao, Groma, Hani, Hlai, Ili Turki, Iu Mien, Jingpho, Jino, Jurchen, Kanakanabu, Kangjia, Kavalan, Kim Mun, Khitan, Korean, Lahu, Lisu, Lop, Macanese, Manchu, Miao, Maonan, Mongolian, Monguor, Monpa, Mulam, Nanai, Naxi, Paiwan, Pazeh, Puyuma, Ong-Be, Oroqen, Qabiao, Qoqmončaq, Northern Qiang, Southern Qiang, Prinmi, Rukai, Russian, Saaroa, Saisiyat, Salar, Sarikoli, Seediq, She, Siraya, Sui, Tai Dam, Tai Lü, Tai Nüa, Tao, Tangut, Thao, Amdo Tibetan, Central Tibetan (Standard Tibetan), Khams Tibetan, Tsat, Tsou, Tujia, Uyghur, Waxianghua, Wutun, Xibe, Yi , Eastern Yugur, Western Yugur, Zhaba, Zhuang
منطقه‌ایCantonese (Guangdong, Hong Kong and Macau), Hokkien (Fujian and Hainan), Shanghainese (Shanghai, Jiangsu and Zhejiang), Hunanese (Hunan), Jiangxinese (Jiangxi), Hakka (Fujian and Guangdong), Portuguese (Macau), English (Hong Kong), Mongolian (Inner Mongolia, Haixi in Qinghai, Bayingolin and Bortala in Xinjiang), Korean (Yanbian in Jilin), Tibetan (Tibet, Qinghai)), Uyghur (Xinjiang), Zhuang (Guangxi, Wenshan in Yunnan), Kazakh (Ili in Xinjiang), Yi (Liangshan in Sichuan, Chuxiong and Honghe in Yunnan)
اقلیتیKazakh, Korean, Japanese, Kyrgyz, Russian, Tatar, Tuvan, Uzbek, Wakhi, Vietnamese
خارجیEnglish,[1][2] Portuguese, French,[3] German, Russian, Japanese[4]
اشارهChinese Sign Language
Tibetan Sign Language
جانمایی صفحه‌کلید
Chinese input methods

زبانهای گفتاری

زبانهای گفتاری ملیت‌ها که جزئی از جمهوری خلق چین هستند، متعلق به حداقل نه خانواده هستند:

 • خانواده چینی و تبت: ۱۹ قومیت رسمی (از جمله هان و تبت)
 • خانواده تای-کادای: چندین زبان توسط ژوانگ، بووی، دای صحبت می‌شود، دونگ، و هلا (مردم لی). ۹ قومیت رسمی.
 • خانواده هامونگ-مین: ۳ قومیت رسمی
 • خانواده اتریازیاتیک: ۴ قومیت رسمی (دئنگ، بلنگ، جین (ویتنامی)))، و Wa
 • خانواده ترکی: اویغورها، قزاق‌ها، سالار، و غیره ۷ قومیت رسمی.[5]
 • خانواده مغول: مغول‌ها، دونگشیانگ، و گروه‌های مرتبط. ۶ قومیت رسمی.[6]
 • خانواده تونگوز: Manchus (سابق)، Hezhe و غیره ۵ قومیت رسمی.
 • خانواده کره ای: زبان کره ای
 • خانواده هند و اروپایی: ۲ قومیت رسمی (روس‌ها و تاجیک‌ها (در واقع مردم پامیری)). همچنین زبان آینو به شدت تحت تأثیر پارسی وجود دارد که توسط مردم آینو در جنوب غربی سین کیانگ صحبت می‌شود که رسماً اویغور محسوب می‌شوند.
 • خانواده اتریشونیایی: ۱ قومیت رسمی (گائوشان، که به بسیاری از شاخه‌های فرمروسان صحبت می‌کنند)، ۱ غیررسمی (Utsul، که به زبان Tsat صحبت می‌کنند، اما هوی در نظر گرفته می‌شوند)

در زیر لیست‌های گروه‌های قومی در چین بر اساس طبقه‌بندی زبانی ارائه شده‌است. قومیت‌هایی که در لیست رسمی PRC از ۵۶ گروه قومی قرار ندارند، به‌صورت مجزا شناخته می‌شوند. ترجمه‌های مربوط به پینیین و شخصیت‌های چینی (ساده و سنتی) نیز آورده شده‌است.

سینو-تبت

 • سینیتی
 • تبتو-برمن
  • Tujia, Tǔjiā، 土
  • Qiangic
   • Qiang, Qiāng، 羌
    • Qiang شمالی
    • جنوبی Qiang
   • پومی / پرمیمی، پامی، ǐ
   • Baima, Báimǎ، 白马، 白馬
   • Tangut, Xīxià، 西夏 (در حال انقراض)
  • بدی
   • تبتی، Zàng، 藏
    • تبت مرکزی (تبت استاندارد)
    • Amdo Tibetan
    • خام تبت
   • Lhoba , Luòbā، 珞巴
   • مونپا / مونبا، منبی، 门 巴، 門
  • لولو-برمه - ناکسی
   • برمیش
    • آچانگ، Āchāng، 阿昌
   • Loloish
    • یی، Yí،
    • لیسو، لسو، 傈
    • لاهو، لها، 拉
    • هانی، حنی، 哈尼
    • Jino , Jīnuò، 基诺، 基諾
   • نخی / نکسی، نکسا، 纳西، 納西
  • Jingpho – Nungish – Luish
   • Jingpho , Jǐngpō، 景颇، 景頗
   • Derung, Dúlóng، 独 龙، 獨
   • Nu , Nù،
    • Nusu , Nùsū، 怒 苏
    • روورو، رووروò، 柔 若

Translate from: Chinese ۴۲۴۲/۵۰۰۰ Character limit: 5000

Kra – Dai

( احتمالاً باستان Bǎiyuè 百越 )

 • کرا
  • گلائو، گلیو، 仡
 • کام-سوئی
  • دونگ، دونگ، 侗
  • سوئی، شو، 水
  • Maonan, Màonán، 毛
  • مولو / / مولام، مولوی، 仫佬
 • Hlai / لی، Lí،
 • تای
  • ژوانگ (Vahcuengh) , Zhuàng، 壮،
   • ژوانگ شمالی، Běibù Zhuàngyǔ، 北部 壮语، 北部 壯語
   • ژوانگ جنوبی، Nánbù Zhuàngyǔ، 南部 壮语، 南部 壯語
  • بویعی، بیو، 布依
  • دای، دایی، 傣
   • زبان تای Lü، Dǎilèyǔ، 傣 仂 语، 傣 仂
   • زبان Tai Nüa , Déhóng Dǎiyǔ، 德宏 傣 语، 德宏 傣 語
   • زبان تای سد، Dǎinǎyǔ، 傣 哪 语؛ Dǎidānyǔ، 傣 担
   • زبان تای Ya , Dǎiyǎyǔ، 傣 雅
   • زبان تای Hongjin , Hónghé Dǎiyǔ، 红 金 傣 语، 紅 金 傣 語

ترکی

 • کارلوک
  • اویغور، ویویور، 维吾尔، 維吾爾
  • ynu | Äynu، Àinǔ، 艾努
  • ازبک، Wūzībiékè، 乌孜别克، 烏茲別克
 • Kipchak
  • قزاقستانی، Hāsàkè، 哈萨克، 哈薩克
  • قرقیزستان، کورکزی، 柯尔克孜، 柯爾克孜
  • تاتاری، Tǎtǎěr، 塔塔爾،
 • اوغوز
 • سیبری
  • آهسته غربی، Yùgù، 裕
  • فوجی قرقیز، Fúyú Jí'ěrjísī، 扶餘 吉爾吉斯
  • Tuvan , túwǎ، 圖瓦
  • اویغور قدیمی، Huíhú، 回鶻 (در حال انقراض)
 • ترکی قدیمی، Tūjué، 突厥 (در حال انقراض)

مغولی

 • مغولی، Měnggǔ، 蒙古
 • ایرات، wèilātè، 衛拉特
  • Torgut Oirat , tǔěrhùtè، 土爾扈特
 • بوریات، bùlǐyàtè، 布里亞特
 • Daur , Dáwò'ěr، 达斡尔
 • جنوب شرقی
  • مونگور، Tǔ [Zú]، 土 [族]
   • آهسته شرقی، Yùgù، 裕
  • دونگشیانگ، Dōngxiāng، 东乡، 東鄉
  • Bonan , Bǎoān، 保安
  • کانجیا، کونجیجی، 康 家 语، 康加 語
 • Tuoba , Tuòbá، 拓跋 (در حال انقراض)

؛ Para-Mongolic

 • Khitan , Qìdān، 契丹 (منقرض شده)
 • Tuyuhun, Tǔyùhún، 吐谷浑 (منقرض)

تونگوز

 • جنوبی
  • مانچو، مونژو / مون، 满洲 / 满، 滿洲 /
   • Jurchen , Nǚzhēn، 女真 (در حال انقراض)
  • Xibe , Xībó، 锡伯،
  • نانایی / هژن، هژژ، 赫哲
 • شمالی
  • Evenki، ēwēnkè، 鄂温克
  • Oroqen، úlúnchūn، 鄂伦春، 鄂倫春

کره ای / Choson

همونگ – مین

( احتمالاً باستان Nánmán 南蛮، 南蠻 )

 • هامونگ / میائو، میشیو، 苗
 • Mien / یائو، یوو، 瑶، 瑤
 • او، Shē، 畲

Austroasiatic

 • پالونگ-وا
  • پالائونگ / بلنگ، Bùlǎng، 布朗
  • دنگ، دنگنگ، 德昂
  • وا / وا، Wǎ،
 • ویتنامی / Kinh, Jīng، 京

اتریشونی

 • زبان‌های فرموزان، Gāoshān، 高山
 • Tsat , Huíhuī 回

هند و اروپایی

 • روسی، Éluósī، 俄罗斯،
 • معلمان، tǔhuǒluó، 吐火羅 (در حال انقراض)
 • ساکا، sāi، 塞 (منقرض)
 • پامیری، (به اشتباه «تاجیکی»، Tǎjíkè، 塔吉克)
  • ساریکولی، sèlēikù'ěr، 色
  • واخی، wǎhǎn، 瓦罕
 • پرتغالی (در ماکائو صحبت می‌شود)
 • انگلیسی (در هنگ کنگ صحبت می‌شود)

ینیزیایی

 • جی (Kjet)، جی، 羯 (در حال انقراض)

طبقه‌بندی نشده

 • Ruan-ruan (Rouran), Rúrú، 蠕蠕 (انقراض)

مختلط

 • Wutun, Wǔtún، 五 屯 (زبان مختلط مغولی-تبت) ""
 • ماکانایی، Tǔshēngpú، 土生 葡 (کرئول پرتغالی)

Send feedback History Saved Community

جستارهای وابسته

منابع

 1. "English Craze Hits Chinese Language Standards - YaleGlobal Online". yaleglobal.yale.edu. Retrieved 27 July 2018.
 2. "Archived copy". Archived from the original on 19 February 2010. Retrieved 2010-03-06.
 3. "Faguowenhua". Faguowenhua.com. Retrieved 27 July 2018.
 4. "RI ranks No. 2 in learning Japanese language". The Jakarta Post. Retrieved 27 July 2018.
 5. آهسته غربی یک زبان ترکی است، در حالی که آهسته شرقی یک زبان مغول است.

پیوند به بیرون

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ زبان‌های چین موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.