زبان‌های لولو-برمه‌ای

زبان‌های لولو-برمه‌ای (همچنین زبان‌های برمیایی) شاخه‌ای منسجم از خانواده زبان‌های چینی-تبتی هستند که در برمه و جنوب چین گویش می‌شوند.

لولو-برمه‌ای
پراکنش:جنوب چین و جنوب شرق آسیا
تبار:چینی-تبتی
 • برمو-چیانگی؟
  • لولو-برمه‌ای
زیرگروه‌ها:
موندزیش
برمه‌ای
لولوییش
؟ موری
گلاتولوگlolo1265[1]
گروه‌های قومی‌زبانی در برمه
  برمه‌ای
  سایر تبتی‌برمه‌ای

دسته‌بندی درونی

دسته‌بندی زیر برای زبان‌های لولو-برمه‌ای در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد شد:[2]

 • لولو-برمه‌ای
  • مرو
  • لولو-برمه‌ای هسته‌ای
   • اوگونگ-برمه‌ای
    • اوگونگ
    • برمه‌ای
   • لولی (نگوی)

جستارهای وابسته

منابع

 1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Lolo-Burmese". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 2. Bradley, David (2005). "Sanie and language loss in China". International Journal of the Sociology of Language. 2005 (173): 159–176. doi:10.1515/ijsl.2005.2005.173.159.

کتاب‌شناسی

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.