زبان‌های ترکی میانه

زبان‌های ترکی میانه به فاز توسعه زبان های ترکی برمیگردد. به‌طور خاص، این اصطلاح توسط زبان‌شناسان برای اشاره به گروهی از قارلق و اغوز و زبان‌های مرتبط در این دوره در آسیای میانه، ایران و دیگر بخش‌های خاورمیانه اشغال‌شده توسط سلجوقیان استفاده می‌شود. بهترین حالت ادبی آن قراخانی است که در کاشغر، بلاساغون و دیگر شهرهای که در راه ابریشم قرار دارد صحبت شده‌است. زبان ادبی خانات جغتای شکلی از ترکی میانه در نظر گرفته شده‌است. اشتباهاً، دوره قارلق و اغوز "ترکی میانه" هم‌دوره است با ترکی‌شرقی ترکی باستان که قرن‌های هشتم الی سیزدهم را دربر می‌گیرد.

ترکی میانه
منطقهآسیای میانه
دوره۹۰۰-۱۵۰۰
ترکی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹xqa Karakhanid
فهرست لینگوییست
qjj Middle Turkish
 xqa Karakhanid
گلاتولوگهیچ کدام

آثار ادبی

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.