رو و پشت صفحه

روی صفحه با پشت صفحه (به انگلیسی: A-Side و B-Side) به پشت و روی صفحه‌های ضبط شده با گرامافون گفته می‌شود. صفحه‌های گرامافون گاه شامل تک آهنگ و گاه شامل یک آلبوم چندآهنگه هستند. معمولاً آهنگی که از طرف خود هنرمند یا تهیه‌کننده اثر یا ناشر اثر بهتر تشخیص داده شده‌است در قسمت روی صفحه (A-Side) ضبط می‌شده‌است و در قسمت پشت صفحه (B-Side) آهنگ دیگری قرار می‌گرفته‌است. بعضی از هنرمندان، از جمله الویس پرسلی و گروه بیتلز آهنگ‌هایی را به عنوان آهنگ پشت صفحه منتشر می‌کردند که به خوبی آهنگ روی صفحه بود.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.