دودمان گوجوسان

گوجوسان (هانگول: 고조선؛ هانجا: 古 朝鮮)، که در اصل به نام چوسان (هانگول: 조선؛ هانجا: 朝鮮)، پادشاهی باستانی در شبه جزیره کره بود. پیشوند گو (Go، 고، 古)، به معنی "باستانی"، به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد تا آن را از پادشاهی چوسان که از (۱۳۹۲-۱۸۹۷) حکومت کرد تمایز دهد.

گوجوسان
고조선 (古朝鮮)
گوچوسون -گوچوسان-چوسان قدیم-گوچوسیون-گوجوسیون-
۲۳۳۳ ق.م.–۱۰۸ پ.م.
نقشه گوجوسان در سال ۱۰۸ قبل از میلاد
وضعیتشاهنشاهی
پایتخت
وانگئون سئونگ
دین(ها)
شمن‌باوری
پادشاه 
تاریخ 
 بنیان‌گذاری
۲۳۳۳ ق.م.
 فروپاشی
۱۰۸ پ.م.
امروز بخشی از کره شمالی
 کره جنوبی
 چین

با توجه به سامگوک یوسا (۱۲۸۱)، گوجوسان در سال ۲۳۳۳ قبل از میلاد توسط دانگون تاسیس شد، که به گفته دانگون وی فرزند یک شاهزاده بهشتی و یک ماده خرس بود. اگرچه دانگون یک شخصیت اسطوره ای است و برای اثبات او هیچ مدرک مشخصی یافت نشده[1] این حساب باز کردن بر روی اثبات وجود او نقش مهمی در توسعه هویت کره ای ایفا کرده است.امروزه روز تاسیس گوجوسان به طور رسمی به عنوان روز تاسیس ملی در کره شمالی و کره جنوبی جشن گرفته می شود.[2]

برخی منابع باستانی ادعا می کنند که در قرن دوازدهم قبل از میلاد یک نجیب زاده چینی به نام گیجا (همچنین به نام جیزی نیز شناخته می شود)، که جزو خاندان سلطنتی سلسله شانگ چین بود ، به شبه جزیره کره مهاجرت کرد و گیجا چوسان را تأسیس کرد.[3][4]این اسطوره امروز به دلیل تناقض با شواهد و مدارک بی اعتبار شده است و دیگر بخشی تاریخ اسطوره‌ای کره محسوب نمی شود.

نام گوجوسان برای اولین بار در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد در منابع چینی ذکر و ثبت شده است. [5] در اوایل، پایتخت گوجوسان در لیائونینگ واقع شده بود؛ در حدود سال ۴۰۰ قبل از میلاد، پایتخت به پیونگ یانگ منتقل شد. در حالی که در سده ۳ (پیش از میلاد) در جنوب شبه جزیره کره، دولت جین پدید آمد.[6]

در سال ۱۰۸ پیش از میلاد ، سلسله هان چین به ویمان چوسان حمله و آن را فتح نمود. هان چهار فرمانداری برای اداره قلمرو گوجوسان تأسیس کرد. این منطقه بعداً در سال ۳۱۳ میلادی توسط گوگوریو فتح شد.


مؤسس این امپراتوری قدرتمند در سال ۲۳۳۳ قبل از میلاد دانگون اول نام داشت که پایتختش وانگئون سئونگ بود. آخرین امپراتور چوسان، اوگو نام داشت.

از وقایع مهم در اواخر دوران گوجوسان، می‌توان به پیدایش حکومتی به نام جین اشاره کرد. اوگو به دست آدمکشی از یکی از قبایل چوسان کشته شد. حکومت گوجوسان در سال ۱۰۸ قبل از میلاد توسط نیروهای امپراتوری هان مورد حمله قرار گرفت و یک سال در برابر آن‌ها مقاومت کرد و سرانجام سقوط کرد.

این امپراتوری با کمک ارتش نیرومندش ۲۰۰۰ سال بر شبه جزیره کره، شمال شرق چین و محدوده لیائودونگ حکومت کرد.

فهرست پادشاهان گوجوسان

گیجا چوسان[8]

شماره نگارهنام شاههانجا\هانگولدوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ دانگون وانگ گئوم[9]단군왕검

檀君王儉

۲۳۳۳–? قبل از میلاد
شماره نگاره نام پیش از پادشاهی نام هانجا\هانگول دوران پادشاهی
۱ جیزی گیجا 기자

箕子

۱۱۲۲(?)–? قبل از میلاد
۲ جانگ هیه سونگ 莊惠王

(장혜왕)

۱۰۸۲ قبل از میلاد -۱۰۵۷ قبل از میلاد
۳ گیونگ هیو سان 敬孝王

(경효왕)

۱۰۵۷ قبل از میلاد -۱۰۳۰ قبل از میلاد
۴ گونگ جیونگ باک 恭貞王

(공정왕)

۱۰۳۰ قبل از میلاد -۱۰۰۰ قبل از میلاد
۵ مونمو چه آن 文武王

(문무왕)

۱۰۰۰ قبل از میلاد -۹۷۲ قبل از میلاد
۶ تااِوونگ گونگ 太原王

(태원왕)

972BCE-968BCE
۷ گی یِنگ چانگ چانگ 景昌王

(경창왕)

۹۶۸ قبل از میلاد -۹۵۷ قبل از میلاد
۸ هیونگ پیونگ چه آک 興平王

(흥평왕)

۹۵۷ قبل از میلاد -۹۴۳ قبل از میلاد
۹ چی اوروی جو 哲威王

(철위왕)

943BCE-925BCE
۱۰ سیون هیه سوک 宣惠王

(선혜왕)

925BCE-896BCE
۱۱ آیی یانگ سا 誼襄王

(의양왕)

896BCE-843BCE
۱۲ مون هیه ریون 文惠王

(문혜왕)

843BCE-793BCE
۱۳ سئونگ دئوک وول 盛德王

(성덕왕)

793BCE-778BCE
۱۴ دو هویی جیک 悼懷王

(도회왕)

۷۷۸ قبل از میلاد -۷۷۶ قبل از میلاد
۱۵ مونیول یو 文烈王

(문열왕)

776BCE-761BCE
۱۶ چانگ گوک موک 昌国王

(창국왕)

۷۶۱ قبل از میلاد -۷۴۸ قبل از میلاد
۱۷ موسیونگ پی یانگ 武成王

(무성왕)

۷۴۸ قبل از میلاد - ۷۲۲ قبل از میلاد
۱۸ جیونگ گی یئونگ گول 貞敬王

(정경왕)

۷۲۲ قبل از میلاد - ۷۰۳ قبل از میلاد
۱۹ ناک سیونگ هو 樂成王

(낙성왕)

۷۰۳ قبل از میلاد -۶۷۵ قبل از میلاد
۲۰ هیوجونگ گوجوسان جون 孝宗王

(효종왕)

۶۷۵ قبل از میلاد -۶۵۸ قبل از میلاد
۲۱ چیولو هیو 天老王

(천효왕)

658BCE-634BCE
۲۲ سودو یانگ 修道王

(수도왕)

۶۳۴ قبل از میلاد-۶۱۵ قبل از میلاد
۲۳ هوییانگ آی 徽襄王

(휘양왕)

615BCE-594BCE
۲۴ بونگیل چه آم 奉日王

(봉일왕)

594BCE-578BCE
۲۵ دئوک چانگ گون 德昌王

(덕창왕)

578BCE-560BCE
۲۶ سوسیونگ سوک 寿聖王

(수성왕)

560BCE-519BCE
۲۷ یئونگ گیول یو 英傑王

(영걸왕)

519BCE-503BCE
۲۸ ایل مین گانگ 逸民王

(일민왕)

۵۰۳ قبل از میلاد -۴۸۶ قبل از میلاد
۲۹ جی سه هون 濟世王

(제세왕)

486BCE-465BCE
۳۰ چیونگ گوک پیوک 清国王

(청국왕)

465BCE-432BCE
۳۱ دو گوک جئونگ 導国王

(도국왕)

۴۳۲ قبل از میلاد-۴۱۳ قبل از میلاد
۳۲ هیوک سیونگ جیل 赫聖王

(혁성왕)

413BCE-385BCE
۳۳ هو آرا وای

(위)

۳۸۵ قبل از میلاد-۳۶۹ قبل از میلاد
۳۴ سه اولمون ها 說文王

(설문왕)

۳۶۹ قبل از میلاد -۳۶۱ قبل از میلاد
۳۵ گی یئونگ سون ها 慶順王

(경순왕)

۳۶۱ قبل از میلاد -۳۴۲ قبل از میلاد
۳۶ گادیوک هو 嘉德王

(가덕왕)

۳۴۲ قبل از میلاد -۳۱۵ قبل از میلاد
۳۷ سامنو اوک 三老王

(삼효왕)

315BCE-290BCE
۳۸ هی یئون مون سوک 顯文王

(현문왕)

290BCE-251BCE
۳۹ جانگ پی یئونگ یان 章平王

(장평왕)

۲۵۱ قبل از میلاد-۲۳۲ قبل از میلاد
۴۰ بو بو 宗統王

(종통왕)

232BCE-220BCE
۴۱ جون جون 哀王

(애왕)

220BCE-195BCE

دورهٔ جانگ دانگیونگ

شمارهنام امپراتوربه کره‌ایدوره حکومت (قبل از میلاد)
۴۴گومول구물

丘勿

۴۲۵–۳۹۶
۴۵یورو여루

余婁

۳۹۶–۳۴۱
۴۶بوئیول보을

普乙

۳۴۱–۲۹۵
۴۷گویولگا고열가

古列加

۲۹۵–۲۳۷

ویمن چوسان

شماره نام هانگول\هانجا مدت پادشاهی
۱ ویمن 위만

衛滿

۱۹۴–? قبل از میلاد
۲ ناشناس (فرزند ویمن) ناشناس ?–?
۳ اوگو 우거왕

右渠王

?–۱۰۸ قبل از میلاد

منابع

  1. uriminzokkiri 우리민족끼리 official website of the Democratic People's Republic of Korea
  2. Kim, Djun Kil (2014). The History of Korea, 2nd Edition. ABC-CLIO. p. 8. ISBN 9781610695824.
  3. Ebrey, Patricia Buckley; Walthall, Anne (2013). Pre-Modern East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Volume I: To 1800. Cengage Learning. p. 100. ISBN 9781285546230.
  4. Peterson & Margulies 2009, p. 6.
  5. "Timeline of Art and History, Korea, 1000 BC – 1 AD". Metropolitan Museum of Art.
  6. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
  7. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
  8. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.