دودمان کین (۱۲۳۴–۱۱۱۵)

دودمان کین (به چینی: 金朝) دودمانی پادشاهی برخاسته از مردم جورجی در چین بود که از سال ۱۱۱۵ تا ۱۲۳۴ بر نواحی شمالی چین کنونی حکمرانی می‌کرد. در انگلیسی برای اینکه این سلسله از سلسله کین قبلی (۴۲۰–۲۶۵ میلادی) تشخیص داده شود، به صورت Jinn نیز نوشته می‌شود.

Jin


سلسله چین، ۱۱۱۵–۱۲۳۴
۱۱۱۵–۱۲۳۴
سلسله کین به رنگ آبی در سال ۱۱۴۱ میلادی
پایتختهوئینگ فو (۱۱۵۳–۱۱۲۲)- زونگدو (۱۲۱۴–۱۱۵۳) - کایفنگ (۱۲۳۳–۱۲۱۴) - کایزوئو (۱۲۳۴–۱۲۳۳)
دین(ها)
بوداگرایی، تائوئیسم، کنفوسیانیسم، دین عامیانه چینی
حکومترژیم سلطنتی
امپراتوری 
 ۱۱۱۵–۱۱۲۳
نخستین امپراتور امپراتور تایزو
 ۱۲۳۴
آخرین امپراتور امپراتور مودی
تاریخ 
 تأسیس
۲۸ ژانویه ۱۱۱۵
 پایان دادن به سلسله لیائو
۱۱۲۵
 اشغال کایفنگ
۹ ژانویه، ۱۱۲۷
 سقوط پایتخت، کایزوئو
۹ فوریه ۱۲۳۴
واحد پولسکه چینی، پول چینی
پیشین
پسین
دودمان لیائو
سونگ شمالی
امپراتوری مغول
سونگ جنوبی
قراختاییان
شیای شرقی

جنگ با مغول

جنگ مغول-کین میان سالهای ۱۲۱۱–۱۲۳۴ میلادی مابین امپراتوری مغول و مردم جورجی در شمال چین روی داد و به مدت ۲۳ سال ادامه داشت و عاقبت به سقوط سلسله کین به دست مغول انجامید. همچنین، با این پیروزی دامنه متصرفات مغولان تمام شمال چین را دربر گرفت.[1]

پانویس

  1. Wikipedia contributors, "Mongol–Jin War," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongol–Jin_War&oldid=516975403 (accessed October 18, 2012).
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ دودمان کین (۱۲۳۴–۱۱۱۵) موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.