دودمان شیلا

دودمان شیلا (تلفظ کره‌ای: [ɕʰil:a]) همسایه گوگوریو، باکجه و گایا و قدیمی‌ترین در میان سه امپراتوری کره (گوگوریو، باکجه، شیلا) بود. این حکومت در سال ۵۷ پیش از میلاد تأسیس شد و در سال ۹۳۵ میلادی سقوط کرد.

شیلا

신라 (新羅)
شیلا
۵۷ ق.م. – م. ۹۳۵
مهر سلطنتی
پیشا-شیلای پسین در ۵۷۶ م.
پایتختگیونگجو (گئومسئونگ، سپس سئورابئول)
زبان(های) رایجزبان شیلا
(بخشی از کره‌ای قدیم)
دین(ها)
آیین بودایی، کنفسیوس‌گرایی، تائوئیسم، شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
شاه 
 ۵۷ ق.م. – ۴ م.
هیوک گئسو (اولین)
 ۵۴۰–۵۷۶
جین هئونگ
 ۶۵۴–۶۶۱
موییل
 ۶۶۱–۶۸۱
مونمو
 ۶۸۱–۶۹۲
سین مون
 ۹۲۷–۹۳۵
گیون سائه (آخرین)
تاریخ 
 تأسیس
۵۷ ق.م.
 معرفی آیین بودایی
۵۳۰
 لشکرکشی پادشاه جین هئونگ
۵۵۱–۵۸۵
۶۶۸–۹۳۵
 انتقال به گوریو
۹۳۵ م.
جمعیت
 قرن هفتم[1]
۸۹۴٬۶۸۰
 قرن هشتم[1]
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
پیشین
پسین
متحدین جین‌هان
دودمان گوجوسان
گوریو
امروز بخشی از کره جنوبی
 کره شمالی
فهرست پادشاهان کره
شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

شیلا، در سال ۴۱۴ میلادی تسلیم گوگوریو شد و ۱۵۰ سال بعد، گایا را تصرف کرد و در سال ۶۶۰ میلادی، با کمک ۱۳۰٬۰۰۰ نیرو از طریق دریا از طرف تانگ+ ۷۶٬۰۰۰ نیرو شیلایی از خشکی باکجه را تصرف کرد، باکجه در آن زمان تنها ۴۵٬۰۰۰نیرو داشته و ابتدا ۴۰٬۰۰۰ را به سواحل مرز دریایی خود با تانگ می‌فرستد تا با تانگ مبارزه کنند و ۵٬۰۰۰ نیرو را به فرماندهی گیبک، فرمانده ارشد باکجه در آن زمان را هم برای مبارزه با شیلا می‌فرستد.

فرمانده شیلا در آن زمان کیم یوشین بود که با لشکر باکجه مبارزه می‌کرد. شیلا تا سال ۶۶۸میلادی در حال سرنگون کردن شورش‌های باکجه بود در در این سال شیلا و تانگ محل مخفیگاه نیروهای باکجه را پیدا می‌کنند و آذوقه و مهماتشان زیاد می‌شود و در این سال پادشاه مونمو (کیم بوبمین) پسر مویول (کیم چونچو) فرمان حمله به گوگوریو را صادر می‌کند، ۱۴۲٬۰۰۰سرباز از تانگ فرستاده می‌شود و ۱۱۱٬۰۰۰سرباز از شیلا. ارتش شیلا و تانگ به راحتی گوگوریو را تصرف می‌کنند چون گوگوریو در آن سال ضعیف شده بود و وزیر اعظم خود (یونگسومون) را از دست داده بود. در همان سال که گوگوریو اشغال شد ژاپن (احتمالاً همون واهی) به خونخواهی پادشاه باکجه با لشکری عظیم به شیلا حمله کرد. در آن سال‌ها چینی‌ها خیلی به کره ای‌ها ظلم می‌کردند؛ ارتش تانگ که از آن‌ها ۱۰۰٬۰۰۰ نفر باقی‌مانده بود به شیلا فرستاده شد تا حمله ژاپنی‌ها را دفع کنند؛ حمله دفع شد ولی پس از جنگ امپراتور تانگ مشاور سوم خود را پیش مونمو فرستاد و از مونمو خواست سربازانش را پس بدهد ولی مونمو به جای سربازانش سر مشاور سوم تانگ را برای گائوزونگ می‌فرستد و این آغاز وحدت شیلا بود ؛۱۰۰٬۰۰۰ سرباز تانگ هم که در شیلا بودنند قتل‌عام شدند و فقط ۱۰٬۰۰۰ نفر تسلیم شدند. پس از این گائوزونگ خشمگین می‌شود و یک میلیون سرباز به شیلا فرستاد تا سر مونمو را برای او بیاورند اما شیلایی‌ها آن‌ها را در درهٔ گائنجونگ گیر انداختند و تارومارشان کردند پس از این شیلایی‌ها سال‌ها دشمن خونی تانگ بودند و جنگ‌های دویست ساله آغاز شد. مونمو بیست سال حکومت کرد و در آخر در سال ۶۸۱ م به مرگ طبیعی مرد و پس از این پسرش سین مون به تخت نشست. سین مون یازده سال بعد به دلایل نامعلوم مرد. حدود ۳۰۰ سال بعد، شیلا سقوط کرد و با سقوط این حکومت، آخرین از سه حکومت کره هم فرو پاشید. شیلا تنها پادشاهی بود که در طول دوران سلطه بر جنوب شبه جزیره، سه ملکه در دوران مختلف بر آن حکمرانی کردند، ملکه سئون دئوک (سوندوک)-ملکه جیندوک - ملکه جینسونگ. از مهمترین ژنرال‌ها و شخصیت‌های تاریخ شیلا می‌توان به کیم یوشین، چونچو و جانگ بوگو اشاره کرد. چونچو همان شاه موییل است که به همراه ملکه سئون دوک (دوکمان) برای اتحاد سه امپراطوری کره کوشید. او به خاطر پیشتازی در وقوع اتحاد سه امپراطوری مشهور است. او دوست کیم یو شین بود که سرانجام به دلیل ازدواج با آخرین خواهر کیم یو شین برادر زن وی شد.

آخرین شاه شیلا مویول بود که با تانگ متحد شد و با ۲۰۶٬۰۰۰ نفر به باکجه حمله کرد و با کشتن پادشاه اویجا باکجه را تسخیر کرد. بعد از این اتفاق کره تحت تسلط شیلا قرار گرفت و حکومتی بنام شیلای متحد به حکمرانی مونمو در تاریخ کره آغاز شد.

شیلا بعد از متحد گشتن حدود ۷۰۰م

فرهنگ

تعداد قابل توجهی از مقبره های شیلا هنوز هم در گیونگجو ، پایتخت شیلا یافت می شود. مقبره های شیلا شامل یک محفظه سنگی است که توسط یک تپه خاکی احاطه شده است. منطقه تاریخی اطراف گیونگجو در سال 2000 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. [29] بخش اعظم آن نیز به عنوان بخشی از پارک ملی گیونگجو محافظت می شود.

بازرگانان مسلمان نام "سلا" را از طریق جاده ابریشم به خارج از حوزه سنتی آسیای شرقی آوردند. جغرافیدانان جهان عرب و فارسی ، از جمله ابن خرداد بیبی ، المسودی ، دیماشیکی ، النووری و المقریزی ، سوابق مربوط به شیلا را به جا گذاشتند.

نگارخانه

فهرست پادشاهان شیلا

شمارهنام امپراتور نام اصلی فرنام (لقب)دوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱هیوک گئسو پارک هیوک کی ئوسه کیو سیوگان۶۹ ق م - ۴ ممؤسس سلسله شیلا۵۷ ق م - ۴ مگئومسونگ
۲نامهائه پارک نامهائی چه آچ آهونگ؟ - ۲۴پسر هیوک گسو۴–۲۴گئومسونگ
۳یوری پارک نوریه یوری ایساگئوم ؟ - ۵۷پسر نامهائه۲۴–۵۷گئومسونگ
۴تالهائه پارک ته آرهو آهه سه اوک ؟ - ۸۰شوهر خواهر یوری۵۷–۸۰گئومسونگ
۵پاسا پارک ساسیونگ پاسا ایساگئوم ؟ - ۱۱۲پسر یوری۸۰–۱۱۲گئومسونگ
۶جیما پارک جیما چیمی وانگ ؟ - ۱۳۴پسر پاسا۱۱۲–۱۳۴گئومسونگ
۷ایل سونگ پارک ایل سونگ ایساگئوم ؟ - ۱۵۴پسر یوری۱۳۴–۱۵۴گئومسونگ
۸آدالا باک آدالا ایساگئوم ؟ - ۱۸۴پسر ایل سونگ۱۵۴–۱۸۴گئومسونگ
۹بئول هیو پارک پوره هیوم پیور هیه او ایساگئوم ؟ - ۱۹۶نوه تالهائه۱۸۴–۱۹۶گئومسونگ
۱۰نائه‌ها باک نوهائه ایساگئوم ؟ - ۲۳۰نوه بول هیو۱۹۶–۲۳۰گئومسونگ
۱۱جوبان باک چوبون گیل جونگ ایساگئوم ؟ - ۲۴۷پسر عموی نائه‌ها۲۳۰–۲۴۷گئومسونگ
۱۲چومهائه باک چئوم هی تائه وا ایساگئوم ؟ - ۲۶۱برادر جوبان۲۴۷–۲۶۱گئومسونگ
۱۳میچو کیم میچویی آ ایساگئوم ؟ - ؟اولین پادشاه از خانواده کیم۲۶۲–۲۸۴گئومسونگ
۱۴یوریه کیم یوریه ایساگئوم ؟ - ۲۹۸پسر جوبان۲۸۴–۲۹۸گئومسونگ
۱۵گیریم کیم کیریم گیگو ؟ - ۳۱۰برادرزاده یوریه۲۹۸–۳۱۰گئومسونگ
۱۶هئول هائه کیم هه ئورهائی جین گول ؟ - ۳۵۶نوه نائه‌ها۳۱۰–۳۵۶گئومسونگ
۱۷نائمول کیم نائیمول ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۰۲برادرزاده میچو۳۵۶–۴۰۲سئورابئول
۱۸سیلسونگ کیم سیل جو ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۱۷پسر عموی نائمول۴۰۲–۴۱۷سئورابئول
۱۹نولجی کیم نولچی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۵۸پسر نائمول۴۱۷–۴۵۸سئورابئول
۲۰جابی کیم چائه با ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۷۹پسر نولجی۴۵۸–۴۷۹سئورابئول
۲۱سوجی کیم سوجی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۵۰۰پسر جابی۴۷۹–۵۰۰سئورابئول
۲۲جیجئونگ کیم چی دائه رو یئونگ وانگ ۴۳۷–۵۱۴پسر برادرزاده نولجی۵۰۰–۵۱۴سئورابئول
۲۳بئوپ هئونگ کیم پوفونگ یئونگ وانگ ؟ - ۵۴۰پسر جیجئونگ۵۱۴–۵۴۰سئورابئول
۲۴جین هئونگ کیم چین هی یئونگ یئونگ وانگ ۵۲۶–۵۷۶برادرزاده بئوپ هئونگ۵۴۰–۵۷۶سئورابئول
۲۵جینجی کیم چینجا یئونگ وانگ ؟ - ۵۷۹پسر جین هئونگ۵۷۶–۵۷۹سئورابئول
۲۶جینپیونگ کیم چین پی یئونگ پائک چونگ وانگ ۵۶۷–۶۳۲برادرزاده جینجی۵۷۹–۶۳۲سئورابئول
۲۷ملکه سئون دئوک کیم دو چه مان سیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۴۷دختر جینپیونگ۶۳۲–۶۴۷سئورابئول
۲۸ملکه جین دئوک کیم چیون دی اوک یی او وانگ چیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۵۴برادرزاده جینپیونگ۶۴۷–۶۵۴سئورابئول
۲۹مویول کیم چه ئون چه او تا ئه جونگ موییل یی او وانگ ۶۰۴–۶۶۱نوه جینجی و خواهرزاده ملکه سوندوک۶۵۴–۶۶۱سئورابئول
شیلای متحد
۳۰مونمو کیم بئوپ مین مونمو وانگ ۶۲۸–۶۸۱پسر مویول۶۶۱–۶۸۱سئورابئول
۳۱سینمون کیم چه اونگ می یه اونگ سینمون وانگ ؟ - ۶۹۲پسر مونمو۶۸۱–۶۹۲سئورابئول
۳۲هیوسو کیم ای گونگ هیوسو وانگ ۶۸۷–۷۰۲پسر سینمون۶۹۲–۷۰۲سئورابئول
۳۳سونگدوک کیم گیم سونگ ووک سه اونگ دوک وانگ ؟ - ۷۳۷پسر سینمون۷۰۲–۷۳۷سئورابئول
۳۴هیوسونگ کیم سه اونگ گی یه اوم هیوسونگ وانگ ؟ - ۷۴۲پسر سونگدوک۷۳۷–۷۴۲سئورابئول
۳۵گیونگدوک کیم هیو نی یه اونگ گیونگدوک وانگ ؟ - ۷۶۵پسر سونگدوک۷۴۲–۷۶۵سئورابئول
۳۶هیه گونگ کیم گه اون آن هیه گونگ وانگ ۷۵۸–۷۸۰پسر گیونگدوک۷۶۵–۷۸۰سئورابئول
۳۷سوندوک کیم یانگ سانگ سیون دی اوک وانگ ؟ - ۷۸۵خواهرزاده گیونگدوک۷۸۰–۷۸۵سئورابئول
۳۸وون سونگ کیم گیونگ سین وون سونگ وانگ ؟ - ۷۹۸از نسل نائمول۷۸۵–۷۹۸سئورابئول
۳۹سوسونگ کیم جون اونگ سوسونگ وانگ ؟ - ۸۰۰نوه وون سونگ۷۹۸–۸۰۰سئورابئول
۴۰آجانگ کیم چیونگ میونگ جانگ هیه آئه جانگ وانگ ۷۸۸–۸۰۹پسر سوسونگ۸۰۰–۸۰۹سئورابئول
۴۱هوندوک کیم ای یون سی یه اونگ هوندوک وانگ ؟ - ۸۲۶برادر سوسونگ۸۰۹–۸۲۶سئورابئول
۴۲هونگدوک کیم گی یئونگ هیه هونگ دئوک وانگ ۷۷۷–۸۳۶برادر هوندوک و سوسونگ۸۲۶–۸۳۶سئورابئول
۴۳هوی گانگ کیم جه ریونگ جیونگ هوی گانگ وانگ ؟ - ۸۳۸پسر نوه وون سونگ۸۳۶–۸۳۸سئورابئول
۴۴مینائه کیم می یئونگ مینائه وانگ ۸۱۷–۸۳۹برادرزاده هونگدوک، هوندوک و سوسونگ۸۳۸–۸۳۹سئورابئول
۴۵سینمو کیم آجینگ سینمو وانگ ؟ - ۸۳۹پسر عموی هوی گانگ۸۳۹سئورابئول
۴۶مونسونگ کیم گیونگ ای یانگ مونسونگ وانگ ؟ - ۸۵۷پسر سینمو۸۳۹–۸۵۷سئورابئول
۴۷هونان کیم ای جیونگ گیگ ای چیونگ هه او نان وانگ ؟ - ۸۶۱برادر سینمو۸۵۷–۸۶۱سئورابئول
۴۸گیونگ مون کیم آنگ ری یه اوم گیونگ مون وانگ ۸۴۱–۸۷۵نوه هوی گانگ۸۶۱–۸۷۵سئورابئول
۴۹هونگانگ کیم چیون هیون گانگ وانگ ۸۶۱–۸۸۶پسر گیونگ مون۸۷۵–۸۸۶سئورابئول
۵۰جونگ گانگ کیم هوآگانگ جیونگ گانگ وانگ ۸۶۳–۸۸۷پسر گیونگ مون۸۸۶–۸۸۷سئورابئول
۵۱ملکه جینسونگ کیم مان وون جین سئونگ وانگ ۸۶۵–۸۹۷دختر گیونگ مون۸۸۷–۸۹۷گیونگجو
۵۲هیوگونگ کیم یو هی یئو گونگ وانگ ۸۸۳–۹۱۲پسر هونگانگ۸۹۷–۹۱۲گیونگجو
۵۳سیندوک باک گیونگ هیه سیندوک وانگ ؟ - ۹۱۷از نسل آدالا و شوهر خواهر هیوگونگ۹۱۲–۹۱۷گیونگجو
۵۴گیونگ میونگ باک سئونگ یئونگ گیونگ میونگ وانگ ؟ - ۹۲۴پسر سیندوک۹۱۷–۹۲۴گیونگجو
۵۵گیون گائه باک وی یئونگ گیون گائه وانگ ؟ - ۹۲۷پسر سیندوک۹۲۴–۹۲۷گیونگجو
۵۶گیونگسون کیم پو گیونگسون وانگ ۸۹۷–۹۷۸خواهرزاده هیوگونگ۹۲۷–۹۳۵گیونگجو

منابع

  1. 박용운 (1996). 고려시대 개경연구 147~156쪽.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.