دهه ۱۸۵۰ (میلادی)

دهه ۱۸۵۰ (میلادی) دهه صد و هشتاد و پنجم تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۸ - سده ۱۹ - سده ۲۰
دهه: ۱۸۲۰  ۱۸۳۰  ۱۸۴۰  ۱۸۵۰  ۱۸۶۰  ۱۸۷۰  ۱۸۸۰ 

سال: ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ - ۱۸۵۰ - ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ دهه ۱۸۵۰ (میلادی) موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.