دهه ۱۸۳۰ (میلادی)

دهه ۱۸۳۰ (میلادی) صد و هشتاد و سومین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۸ - سده ۱۹ - سده ۲۰
دهه: ۱۸۰۰  ۱۸۱۰  ۱۸۲۰  ۱۸۳۰  ۱۸۴۰  ۱۸۵۰  ۱۸۶۰ 

سال: ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ - ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ دهه ۱۸۳۰ (میلادی) موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.