دهه ۱۵۰۰ (میلادی)

دهه ۱۵۰۰ (میلادی) صد و پنجاهمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۷۰  ۱۴۸۰  ۱۴۹۰  ۱۵۰۰  ۱۵۱۰  ۱۵۲۰  ۱۵۳۰ 

سال: ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ - ۱۵۰۰ - ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳

درگذشتگان

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ دهه ۱۵۰۰ (میلادی) موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.