دزیمتری

دزیمتری یا چنده‌سنجی[1] محاسبهٔ دز جذبی در مواد و بافت تعریف می‌شود که منتج اکسپوژر به پرتوهای یونیزان و غیریونیزان است.[2]

یک دزسنج جیبی

دزیمتری یکی از زیرشاخه‌های فیزیک بهداشت و لذا فیزیک پزشکی است.

منابع

  1. «چنده‌سنجی، مقدارسنجی» [پزشکی] هم‌ارزِ «dosimetry»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ چنده‌سنجی)
  2. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Frank Herbert Attix. Wiley-VCH, 1986. ISBN 0-471-01146-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.