حمله مغول به کره

حمله مغول به کره مجموعه ای از لشکرکشی‌های امپراتوری مغول بین سال‌های ۱۲۳۱ و ۱۲۷۰ علیه گوریو (امروزه کشور کُره) را در بر می‌گیرد. این حملات شامل هفت لشکرکشی بزرگ بود و هزینه هنگفتی را برای زندگی غیرنظامیان در سراسر شبه‌جزیره کره به وجود آورد که در نهایت باعث شد که کره برای حدود ۸۰ سال به یک کشور خراجگزار و تحت سلطهٔ دودمان یوآن تبدیل شود.

حمله مغول به کره
تاریخ۱۲۳۱, ۱۲۳۲, ۱۲۳۵–۱۲۳۹, ۱۲۵۱, ۱۲۵۴, ۱۲۵۵, ۱۲۵۷
مکانشبه‌جزیره کره
نتیجه پیروزی امپراتوری مغول
تصرف گوریو (کره) در سال ۱۲۵۹ و تبدیل (کره) به مستعمره بین سال‌های ۱۲۷۰ تا ۱۳۵۶ میلادی.
طرفین درگیر
پادشاهی گوریو امپراتوری مغول
فرماندهان و رهبران
Choe Woo
Pak Seo
Kim Yun-hu
اوگتای خان
منگوقاآن
Amuqan
Danqu
Saritai 
Jalairtai

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.