حمله مغول به برمه

حمله مغول به برمه مجموعه لشکرکشی‌هایی بود که در سالهای ۱۲۷۷، ۱۲۸۳ و ۱۲۸۷ توسط مغولان در خاک برمه انجام گرفت و سبب سقوط پادشاهی پاگان و الحاق آن به امپراتوری مغول گردید.

حمله مغول به برمه
بخشی از the فتوحات مغول

Bagan (Pagan), the capital of the پادشاهی پاگان
تاریخ۱۲۷۷،۱۲۸۳و ۱۲۸۷
مکانبرمه, بائوشان
نتیجه

پیروزی مغولان

  • برمه خراجگذار امپراتوری مغول شد.
  • سقوط پادشاهی پاگان.
طرفین درگیر
سلسله یوآن پادشاهی پاگان
فرماندهان و رهبران
Khudu
Nasr al-Din
the prince Sangudar
the prince Esen-temur
Narathihapate
Thihathu
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات
نامشخص نامشخص

تسخیر برمه

قوبلای خان مؤسس سلسله یوآن چین در سال ۱۲۷۷ و ۱۲۸۳ میلادی بر ضد پادشاهی پاگان در برمه وارد جنگ شد و آن را فتح کرد. اگرچه، ۴ سال بعد سربازان مغول پیشروی خود در برمه را از سر گرفتند تا بر مناطق بیشتری در همسایگی برمه (ویتنام و اندونزی) دست یابند.[1]

منابع

  1. Wikipedia contributors, "Mongol invasions of Burma," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongol_invasions_of_Burma&oldid=516633089 (accessed October 8, 2012).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.