جهان غرب

جهان غرب، کشورهای غربی یا غرب در علوم جغرافیای سیاسی به مجموعه‌ای از کشورها و ملت‌های عموماً ساکن کشورهای واقع در اروپای مرکزی و غربی و کشورهای شمال قارهٔ آمریکا گفته می‌شود. اگر چه این واژه در اصل معنی تحت‌الفظی جغرافیایی این ناحیه است که شامل کشورهای موجود در نیمکرهٔ غربی زمین می‌گردد، اما این واژه محدود به این مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد و کشورهایی مانند استرالیا و نیوزلند که در نیمکرهٔ شرقی زمین قرار دارد نیز جزء جهان غرب محسوب می‌گردد، زیرا از لحاظ فرهنگی مشابه کشورهای غربی است. این واژه به فلسفهٔ غربی و فرهنگ کشورهای غربی نیز اشاره دارد.

کشورهای غربی در فیروزه‌ای تیره، مطابق تعریف ساموئل هانتینگتون در برخورد تمدن‌ها

مقدمه

فرهنگ غرب از حوضهٔ دریای مدیترانه و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده‌است و غالب اوقات از یونان و رم به عنوان بنیانگذاران فرهنگ غربی یاد می‌شود. فرهنگِ غربی ابتدا در شرق و غربِ خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناطق بیشتری از سواحل مدیترانه را شامل شد. در این بین، فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ خاور نزدیک باستان مانند فنیقی‌ها، کارتاژها، میان‌رودان و مصر باستان تأثیر پذیرفت. بعدها آن‌ها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب، مرکز، جنوب شرق، شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطهٔ خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس-کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن دوازدهم میلادی) و مسیحی‌سازی لیتوانی (قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.[1]

مقاطع تاریخی

یونان باستان

امپراتوری رم

جدایی شرق و غرب

تعریف امروزی

جستارهای وابسته

نگارخانه

منابع

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به جهان غرب در ویکی‌گفتاورد موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.