تاریخ سازمان ملل متحد

تاریخ سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین‌المللی در جنگ جهانی دوم ریشه دارد. و پس از این که کمک ها و فعالیت هایش را گسترش داد تبدیل به نمونه اولیه سازمان بین‌المللی اوایل قرن ۲۱ شد.

نقشه ای که زمان عضو شدن کشور ها در سازمان ملل را نشان می دهد

نقاط عطف

در اکتبر ۲۰۱۵ بیش تر از ۳۵۰ نشانه در ۶۰ کشور جهان با رنگ آبی برای بزرگداشت ۷۰امین سالگرد تاسیس سازمان ملل روشن شد.[1][2][3]

منابع

  1. "World lights up in UN blue to mark Organization's milestone anniversary". UN News Centre. 22 October 2015. Retrieved 25 October 2015.
  2. "Over 200 Landmarks to Light Up UN Blue on 70th Anniversary". The New York Times. 23 October 2015. Retrieved 25 October 2015.
  3. "Turn the World #UNBlue". United Nations Information Centres. 2015-10-07. Retrieved 25 October 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.