بیماری کوشینگ

بیماری کوشینگ (انگلیسی: Cushing's disease) که با نام بیماری ایتسنکو-کوشینگ نیز شناخته می‌شود،[1] از علل سندرم کوشینگ است و از ویژگی‌های آن افزایش ترشح هورمون آدرنوکورتیکو (ACTH) از هیپوفیز قدامی است. این امر اغلب به عنوان پیامدی از یک آدنوم در هیپوفیز است. آدنوم هیپوفیز مسئول ۷۰ درصد از سندرم کوشینگ آندوژن است، هنگامی که به جز سندرم کوشینگ ایجاد شده از تجویز خارجی کورتیکواستروئیدها است، که علت عمده‌ای از سندرم کوشینگ است.[2]

بیماری کوشینگ
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
آی‌سی‌دی-۱۰E24.0

منابع

  1. A.I. Gozhenko , I.P. Gurkalova, W. Zukow , Z. Kwasnik , B. Mroczkowska (2009). "Trematoda". Pathology: Medical Student's Library. Radomska Szkola Wyžsza uk. Zubrzyckiego. p. 280. ISBN 9788361047186.
  2. Cushing’s Syndrome بایگانی‌شده در ۱۰ آوریل ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine at The National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service. July 2008. In turn citing: Nieman LK, Ilias I. Evaluation and treatment of Cushing’s syndrome. The Journal of American Medicine. 2005;118(12):1340–1346.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.