بورته

بورته اوجین بهادری دختر سبتای خان یا بورته فوجین نام همسر نخست چنگیز خان و مادر چهار پسر او به نام‌های جوچی، جغتای، اوگتای خان و تولی خان بود. جوینی به اشتباه نام این زن را یسونجین آورده‌است.[1] او از قوم قنقرات بود.

Börte Üjin
امپراتریس بزرگ و نایب السلطنه امپراتوری مغول
سلطنت۱۱۸۹–۱۲۳۰
زاده۱۱۶۱
درگذشته۱۲۳۰
آوارگا، مغولستان
همسر(ان)چنگیزخان
فرزند(ان)جوجی
جغتای
اوگتای‌خان
تولی‌خان
Khochen Beki
Alakhai Beki
Tümelün
Checheykhen
Altalün
خاندانقنقرات
پدرDei Seichen
مادرTacchotan

پانویس

منابع

  • موسوی، مصطفی (۱۳۸۴). «واژگان ترکی و مغولی تاریخ جهانگشای جوینی». آیینه میراث (۳۱–۳۰).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.