باکجه جدید

حکومت باکجه جدید در سال ۹۰۰ میلادی پس از تجزیه شیلا شکل گرفت و در سال ۹۳۶ توسط گوریو فتح شد. پایتخت آن در جئونجو، در استان جئولابوک-دو امروزی بود.

باکجه جدید

후백제 (後百濟)
Hubaekje
۸۹۲–۹۳۶
باکجه جدید (سبز) در سال ۹۱۵ میلادی.
پایتختجئونجو
زبان(های) رایجزبان کره‌ای
دین(ها)
آیین بودایی, کنفسیوس گرایی, تائوئیسم, شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
شاه 
 892–935
گیون هوون (اولین)
 935–936
گیون سینگئوم (آخرین)
تاریخ 
 تاسیس
۸۹۲
 سقوط
۹۳۶
پیشین
پسین
Unified Silla
Goryeo Dynasty
امروز بخشی از کره جنوبی
باکجه جدید
هانگول
هانجا
Revised RomanizationHu-baekje
McCune–ReischauerHu-paekche

فهرست پادشاهان باکجه جدید

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱گیون هوون۸۶۷–۹۳۶مؤسس سلسله باکجه جدید۹۰۰–۹۳۵جئونجو
۲گیون سینگئوم؟ - ؟پسر گیون هوون۹۳۵–۹۳۶جئونجو

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.