بافت (زیست‌شناسی)

بافت مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه است که بر روی هم کار مشخصی را انجام می‌دهند. بافت‌شناسی دانش مطالعه بافت‌ها است.

به عبارتی دیگر،بافت:گروهی از سلول ها هستند که هماهنگ با یک دیگر وظیفه ای را انجام می دهند

نکته:تک سلولی ها فاقد بافت اند

بافت گیاهی

برش عرضی از بافت کلانشیم

مجموعه یاخته‌های هم شکل و همانندی که عهده‌دار عمل ویژه‌ای می‌باشند بافت نامیده می‌شوند. هر اندامی مانند ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و دانه شامل چندین بافت می‌باشد. هر بافت خود با توجه به ساختار سلولی و آرایشی و عملکردی‌ای که دارد، دارای تنوع نیز می‌باشد. اقسام بافت‌های گیاهی به شرح زیر معرفی می‌شوند:

 1. بافت پوششی یا بشره‌ای که اپیدرمی نامیده می‌شود
 2. بافت چوب پنبه‌ای
 3. بافت پارانشیم
 4. بافت کلانشیم
 5. بافت اسکرانشیم
 6. بافت ترشحی - مجاری شیرابه‌ای
 7. بافت آوندی

بافت جانوری

در بدن انسان چهار بافت سلولی وجود دارد که عبارتند از:

 1. بافت پیوندی (همبند)
 2. بافت پوششی
 3. بافت ماهیچه‌ای (عضلانی)
 4. بافت عصبی

منابع

  ۱. کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی - نویسنده:دکتر جواد قریشی الحسینی - انتشارات به نشر

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.