ای نائوتورا

ای نائوتورا (به ژاپنی: 井伊 直虎) (تولد نامشخص، مرگ ۱۲ سپتامبر ۱۵۸۲) یک دایمیوی زن در دوره سنگوکو بود. وی تنها فرزند ای نائوموری هیجدهمین رهبر این خاندان بود.

در این نام ژاپنی، «ای» نام خانوادگی است.
ای نائوتورا
زاده۱۵۳۰
ژاپن
درگذشته۱۲ سپتامبر ۱۵۸۲
فرزندانای نائوماسا (فرزندپذیری) تاکاسا (فرزندپذیری)

شجره‌نامه

ای نائوهیرا
تولد. ۱۴۸۹ یا ۱۴۷۹
سکیگوچی چیکاناگا
تولد. ۱۵۱۸
سانانانکیای نائومیتسوای نائومونه
اودا نوبوناگا
تولد. ۱۵۳۴
توکوگاوا ایه‌یاسو
تولد. ۱۵۴۳
تسوکی‌یاما-دونو
تولد. ۱۵۴۲
شینوای نائوچیکا
تولد. ۱۵۳۶
ای نائوموری
تولد. ۱۵۲۶
چیکانی‌اینو چیکانوری
توکوهیمه
تولد. ۱۵۵۹
ماتسودایرا نوبویاسو
تولد. ۱۵۵۹
ای نائوماسا
تولد. ۱۵۶۱
ای نائوتورا[1]

جستارهای وابسته

منابع

  1. "井伊直虎 人物像". Hamamatsu City. Retrieved July 16, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.