ایکدا سن

ایکدا سن (به ژاپنی: 池田せん Ikeda Sen)، آننیو این (若御前)؛ یک اونا-بوگیشا در دوره سنگوکو بود. دختر ایکدا تسونه‌اوکی و خواهر ایکدا تروماسا بود. موری ناگایوشی همسر اول او بود. وی رهبری یک واحد تفنگدار تفنگ شمخال، که شامل ۲۰۰ زن در نبرد کوماکی و ناگاکوتهبودند را برعهده داشت. پس از مرگ شوهرش در همان جنگ، او با ناکامورا کازوئوجی ازدواج کرد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.