ایشین سودن

ایشین سودن (به ژاپنی: 以心崇伝 Ishin Sūden) یا کونچی‌این سودن (به ژاپنی: 金地院崇伝 こんちいん すうでん Konchiin Suden) یک راهب ذن، رینزایی-ذن بود. او مشاور توکوگاوا ایه‌یاسو بعد توکوگاوا هیده‌تادا و توکوگاوا ایه‌میتسو در مسائل دینی و امور خارجه بود.

ایشین سودن
در این نام ژاپنی، «ایشین» نام خانوادگی است.
در این نام ژاپنی، «کونچی‌این» نام خانوادگی است.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.