امپراتوری آشوری نو

امپراتوری آشوری نو حکومتی پادشاهی بود که بین سال‌های ۹۱۱ تا ۶۱۲ پیش از میلاد در قسمت‌های زیادی از خاورمیانه کنونی حکومت می‌کرد.

امپراتوری آشوری نو

۹۱۱ پیش از میلاد–۶۱۲ پیش از میلاد
نقشه امپراتوری آشوری و گسترش آن
پایتختآشور (سرزمین) ۹۳۴ پ.م.
دور شاروکین ۷۰۶ پ.م.
نینوا ۷۰۵ پ.م.
حران ۶۱۲ پ.م.
زبان(های) رایجزبان اکدی، زبان آرامی
دین(ها)
Henotheism
حکومتپادشاهی
فهرست پادشاهان آشور 
 ۹۳۴–۹۱۲ پیش از میلاد
آداد-نراری دوم (نخستین)
 ۶۱۲–۶۰۹پیش از میلاد
آشور-اوبلیت دوم (واپسین)
دوره تاریخیعصر آهن
 پادشاهی آشور-دان دوم
۹۱۱ پیش از میلاد
 جنگ نینوا
۶۱۲ پیش از میلاد
 جنگ مگیدو
۶۱۲ پیش از میلاد
پیشین
پسین
آشوریه
ایلام (تمدن)
دودمان بیست‌وپنجم مصر
پادشاهی اسرائیل (ساماریا)
پادشاهی ماد
امپراتوری بابل نو
دودمان بیست‌وششم مصر
امروز بخشی از عراق
 سوریه
 ترکیه
 مصر
 عربستان سعودی
 اردن
 ایران
 کویت
 لبنان
 فلسطین
 اسرائیل
 قبرس
 ارمنستان

جستارهای وابسته

پانویس

    پیوند به بیرون

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.