احمد پیرنیا

میرزا احمدخان اعتلاءالسلطنه (۱۲۵۴خ - نامعلوم) دولتمرد دوران قاجار بود.

میرزا احمدخان عموزاده مشیرالدوله و موتمن‌الملک دو رجل مهم اواخر دوران قاجار بود و تمام پیشرفت کاری اش نیز در وابستگی به عمو و عموزادگانش بود. او در حدود سال ۱۲۹۲ هجری قمری به دنیا آمد، در دارالفنون تهران و در اروپا درس خواند و پس از بازگشت، منشی دفتر عموی خود، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد. بتدریج به ریاست دفتر نخست‌وزیر رسید [1] و در کابینه میرزا حس خان مشیرالدوله در سال ۱۲۹۹ برای نخستین بار عضو دولت شد و وزارت فوائد عامه را به عهده گرفت. سال بعد که مشیرالدوله بار دیگر نخست‌وزیر شد، اعتلاءالسلطنه را در دوم بهمن به عنوان وزیر پست و تلگراف به مجلس معرفی کرد. در اردیبهشت ۱۳۰۱ دولت مشیرالدوله کنار رفت. در دولت بعدی مشیرالدوله که در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ تشکیل شد، اعتلاء السلطنه کفیل (سرپرست) وزارت کشور بود.

پانویس

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.