آژانس اطلاعات و امنیت اسلوونی

آژانس اطلاعات و امنیت اسلونی (اختصاری SOVA) نهاد اطلاعاتی و امنیتی غیرنظامی است که پس از به رسمیت شناختن بین‌المللی دولت مستقل اسلوونی تأسیس شده‌است.

آژانس اطلاعات و امنیت اسلوونی (مقر سازمان)
ستادلیوبلیانا

فعالیت

فعالیت اصلی این آژانس محافظت از منافع ملی، امنیتی، سیاسی، و اقتصادی است که در کل وظیفه اصلی تأمین امنیت ملی است. رابطه سازمانی آژانس طوری طراحی شده‌است که در چهارچوب قانون و الزامات کاری موظف به تأمین اطلاعات سازمان‌های دولتی دیگر و همچنین نظارت بر کار آن‌ها که در برنامه امنیت ملی توسط مجمع ملی تنظیم شده، تصویب شده‌است.

مکانیسم نظارتی بر آژانس

آژانس انجام کار خود را تحت نظارت قوه مقننه، قضایی و اجرایی از قدرت و همچنین از دارای مکانیسم کنترل اجتماعی و درونی، که باعث می‌شود آژانس مانند سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی مدرن عامل محافظت از دموکراسی باشد.

اهمیت تأسیس آژانس

هدف از تأسیس و توسعه آژانس برای ایجاد یک سرویس مدرن و پویا است که در آن با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بتواند نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز را تهیه کند. SOVA (آژآنس اطلاعات و امنیت اسلونی) خواهان ترویج توسعه کارکنان متخصص، فرهنگ سازمانی درست، و استفاده مقرون به صرفه و منطقی از منابع است.

منابع

    [www.sova.gov.si «سایت آژانس اطلاعات و امنیت اسلوونی»] مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). دریافت‌شده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۴.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.