آسیای صغیر

آسیای خُرد یا آسیای کوچک یا آسیای صغیر به شبه‌جزیرهای گفته می‌شود که امروزه به آن آناتولی نیز گفته می‌شود. منطقه‌ای است که در بخش پیش‌آمدگی غربیِ آسیا واقع شده‌است و محدودهٔ آن تا شمال توسط دریای سیاه در شمال‌شرقی گرجستان و در شرق آن ارتفاعات ارمنستان در جنوب‌شرقی‌اش میان‌رودان و در جنوب آن دریای مدیترانه و در غرب آن دریای اژه واقع شده‌است. در دوران نوسنگی آسیای صغیر مسیر گذر موج پیشروان آسیایی‌ای بود که از خاور نزدیک برای کشاورزی در سواحل شرقی یونان و کرت پراکنده شدند و طی دوران پنجمین سدهٔ ق. م و بعد از آن در بالکان و سراسر اروپا پراکنده شدند.[3]

مناطق باستانی آسیای صغیر
پادشاهی هیتیت در اوج قدرت با رنگ قرمز و مرزهایشان با امپراتوری مصر (رنگ سبز)
آسیای صغیر بخشی از ترکیهٔ امروزی است[1][2]

آسیای کوچک در دوران هخامنشیان

آسیای کوچک در دوران اشکانیان و سلوکیان

منابع

  1. Merriam-Webster's Geographical Dictionary. 2001. p. 46. ISBN 0 87779 546 0. Retrieved 18 May 2001.
  2. Stephen Mitchell, Anatolia: Land, Men, and Gods in Asia Minor. The Celts in Anatolia and the impact of Roman rule. Clarendon Press, Aug 24, 1995 - 296 pages. ISBN 978-0-19-815029-9
  3. F.Schachermeyer (1964). Die Minoische Kultur des alten Kreta. W.Kohlhammer Stuttgart. p.19
  4. CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART 1 iranicaonline.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.