آساهی هیمه

آساهی هیمه (به ژاپنی: 朝日の方) (۱۵۴۳ – ۱۵۹۰) ناخواهری تویوتومی هیده‌یوشی و همسر توکوگاوا ایه‌یاسو، دو تن از بزرگترین امیران محلی ژاپن بود.

آساهی هیمه

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.